Συγκροτήθηκαν οι Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής. Το επόμενο βήμα είναι η συγκρότησή τους σε σώμα με την εκλογή των προεδρείων τους.
Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συμμετέχουν ανά κόμμα: